KASTE ry on Kemianteollisuus ry:n jäsenyhdistys. KASTE on koko olemassaolonsa ajan toiminut tiiviissä yhteystyössä emojärjestönsä kanssa. Myös KASTEn toimisto sijaitsee KT ry:n kanssa samoissa tiloissa.

Eurooppalaisen kasvinsuojeluteollisuuden järjestön ECPA:n (European Crop Protection Associatio) jäsenyyden KASTE jakaa yhdessä Norjan ja Ruotsin kansallisen järjestön kanssa.