Tasapainoinen kasvinsuojelu on EU:n maatalouden ympäristöohjelmaan kuuluva viljelijöiden koulutusohjelma. Siihen liittyen Kasvinsuojeluseura ry on tuottanut yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa laajan opassarjan kasvinsuojelusta. Oppaita käytetään oppimateriaalina EU:n ympäristötuen mukaisissa viljelijöille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa.

Suomi on EU-maista viljelijöiden kasvinsuojelukoulutuksessa aivan kärkimaita ja koulutuksella pyritään mm. minimoimaan kasvintuotannon aiheuttamat ympäristöhaitat. Tasapainoinen kasvinsuojelu -hankkeeseen kuuluu myös viljelijöiden ja kuluttajien välinen avoin tiedottaminen ja keskustelu viljelyyn liittyvistä eettisistä ja käytännön asioista.

Lue lisää