Rikkaruohoa pellossa

Kasvinsuojeluaineiden käytön tarkoituksena on estää rikkakasvien kasvitautien ja tuhoeläinten aiheuttamat sadonmenetykset sekä huolehtia sadon laadusta, eli varmistaa käyttötarkoitukseen sopiva sato. Kemiallinen kasvinsuojelu auttaa yhteiskuntaa tuottamaan määrällisesti, laadullisesti ja taloudellisesti hyvä sato. 

Kasvinviljelyn tavoitteena on tuottaa runsas ja laadultaan käyttötarkoitukseen sopiva sato. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttavat mm. kasvinjalostus, viljelykierto, lannoitus, tekniikka, maaperä ja kasvinsuojelu. Kasvien hyvä terveys on kannattavan kasvintuotannon perusedellytys.

Kasvinsuojelu käsittää viljelyn järjestämisen kasvintuhoojia ennalta ehkäisevästi sekä suoran torjunnan keinot. Kasvinsuojelun tarpeeseen vaikuttavat mm. kasvinvuorotus, maanmuokkaus, lannoitus sekä kylvö- tai istutusaika.

Kasvinsuojelusta huolehditaan kemiallisesti, biologisesti tai mekaanisesti. Käytännössä paras tulos saadaan yhdistämällä eri menetelmiä. Viljeltävän kasvin ominaisuuksien lisäksi kasvinsuojelun suunnittelussa olisi tiedettävä, mitä kasvupaikalla on aiemmin viljelty ja millaisia kasvinsuojelutoimia on ollut tarpeen tehdä.


Traktori ja myrkytyskoneKemiallisessa kasvinsuojelussa käytetään yleensä kemiallisesti valmistettuja kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluaineita tulee käyttää vain todetun tarpeen mukaan sekä hyvää maatalouskäytäntöä ja käyttöohjeita noudattaen.

 

ÖtökkäBiologisessa torjunnassa käytetään luonnosta peräisin olevia torjuntamenetelmiä, kuten hyötyeliöitä, bakteereja tai sieniä. Esimerkiksi kasvihuoneissa biologista torjuntaa käytetään yleisesti, koska suljetussa ympäristössä ne toimivat ennakoitavasti ja koska kasvihuonepuolella kemiallisten kasvinsuojeluaineiden valikoima on suppea.

 

Traktori ja muokkaajaMekaanista torjuntaa on esimerkiksi rikkakasvien torjuminen haraamalla tai kitkemällä.