Torjuntatyöntekijä

Ns. tavanomaisessa viljelyssä kasvinsuojeluaineita käytetään aina havaintoihin ja kasvintuhoojan tunnistamiseen perustuvan tarpeen mukaan. Kasvien ja kasvituotteiden terveys turvataan ensisijaisesti ennakkotoimenpitein parantamalla kasvien kilpailukykyä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä vastaan. Jos tarpeenmukaiset kasvinsuojelutoimet jätetään tekemättä, on vaarana että esimerkiksi tautien tai tuholaisten vuoksi sato menetetään tai se ei ole laadultaan käyttökelpoista.

Kasvinsuojeluaineita tulee käyttää integroidun torjunnan (IPM) periaatteiden mukaisesti. IPM tarkoittaa kaikkien mahdollisten ja sopivien torjuntamenetelmien yhdistettyä käyttöä, kun ehkäistään ja torjutaan kasvintuhoojien aiheuttamia tappioita. Kasvinsuojeluaineita ja muita torjuntakeinoja käytetään sen mukaan kuin ne ovat taloudellisesti perusteltuja ja niin että terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit minimoidaan.

Mies pellossa

IPM sisältää seuraavia toimia: suunnittele, estä ja ehkäise – tarkkaile ja tunnista – käytä kynnysarvoja ja seuraa ennusteita – yhdistele eri torjuntamenetelmiä.

Kasvinsuojeluaineiden käytön osalta asian voi tiivistää seuraavasti: Niin vähän kuin mahdollista mutta niin paljon kuin tarpeellista.