Tuoteväärennös on laiton tuote, joka on tahallisesti valmistettu muistuttamaan alkuperäistä tuotetta. Kasvinsuojeluaineiden väärennöksiä on vaikea havaita, sillä tuotteiden aistinvaraisesti havaittavat ominaisuudet voivat olla samanlaiset.

Kasvinsuojeluaineiden myynnissä tuoteväärennökset ovat jo saaneet merkittävän osuuden. Väärennösten osuus maailmankaupasta on noin 6 %.  Tavaravirtojen kasvu maanosien välillä ja suurten vapaakauppa-alueiden (lue kontrolloimattomien) syntyminen ovat luoneet maaperää väärennöksille. Väärennökset ovat yleensä johtavien valmistajien tunnettuja tavaramerkkejä.

Väärennösten kohteeksi valikoituvat tuotteet, joilla on suuri markkina-arvo verrattuna niiden välittömiin valmistuskustannuksiin. Tällaisia tuotteita ovat mm. lääkkeet ja kasvinsuojeluaineet, joiden saamista laillisesti markkinoille edeltää kallis, noin kymmenen vuotta kestävä tutkimusvaihe sekä hyväksymismenettely. Uuden kasvinsuojeluaineen kehittäminen maksaa noin 200 M €.  Myös jo olemassa olevan tehoaineen valmistaja joutuu hakemaan hyväksyntää – joko yhdessä muiden samaa ainetta valmistavien kanssa tai erikseen – sille tehoaineelle ja valmisteelle, jota se aikoo markkinoida EU:n alueella. Väärennösten valmistajat välttyvät näiltä kustannuksilta.

Kasvinsuojeluaineiden ja lääkkeiden valmistuksessa olennaista on tarkka laadunvalvonta. Valmisteen sisältämän tehoaineen määrän lisäksi on valvottava tarkoin, että myös muut aineosat ovat kohdallaan eikä valmistusprosessissa synny epäpuhtauksia. Valmistajalla oleva tarkka, valmistuseräkohtainen tieto tuotteen koostumuksesta saa aikaan, että taitavinkin väärennös paljastuu. Väärennösten valmistajat tietävät, että tuotteensa on joka tapauksessa koko EU:ssa laiton. Heillä ei liene motivaatiota valvoa tuotteensa laatua, kun ei ole tarkoituskaan, että he vastaisivat siitä.

Väärennökset monenlaisia

Väärennösten kirjo on laaja. Väärennös saattaa sisältää oikeaa tehoainetta, mutta sen pitoisuus poikkeaa. Se saattaa sisältää täysin eri tehoainetta, kuin mitä pakkauksessa kerrotaan, ja vielä lisäksi toista tehoainetta, joka käytännössä estää tuotteen aiotun käytön. Tapauksia, joissa epäpuhtautena ollut toinen tehoaine on tuhonnut kasvuston, on lukuisia.  Väärennöksessä voi olla ainesosia, jotka vaikuttavat sen ruiskutusominaisuuksiin.

Väärennettyä kasvinsuojeluainetta on tavattu myös Suomessa.  Kasvinsuojeluaine voi kulkea monen välittäjän kautta ja käydä monessa EU-maassa, ennen kuin se päätyy käyttäjälle. Tuotteen alkuperä häivytetään näin, jotta valmistaja ei joudu siitä vastuuseen. Tuotteen viljelijälle myynyt välittäjä saattaa olla väärennöksestä tietämätön.

Rinnakkaistuotteet tarjoavat porsaanreiän

Kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonti toisista EU-maista kasvinsuojeluainelain säännöksiä noudattaen on laillista. Säännökset rinnakkaistuonnista ovat kuitenkin EU:n jäsenvaltioissa epäyhtenäiset, samalla kun valvonta on osoittautunut puutteelliseksi.

Väärennetyt kasvinsuojeluaineet pääsevätkin voittopuolisesti markkinoille rinnakkais(tuonti)valmisteina, laillisen toiminnan suojassa.  Rinnakkaisvalmisteen lupa hankitaan aidolle valmisteelle, mutta sen rinnalla myydään aidolta näyttävää väärennöstä. Esimerkiksi Saksassa vuonna 2006 esitetyn arvion mukaan 40 – 80 % rinnakkaistuontivalmisteista on väärennöksiä.

Viljelijöiden oikeusturvan kannalta olisi perusteltua, että viranomainen, Evira, pitäisi netissä listaa niistä valmisteista, jotka ovat Suomessa hyväksyttyjä rinnakkais(tuonti)valmisteina.

Silminnähden täysin aidon näköinen pakkaus voi sisältää väärennöstä, mutta kasvinsuojeluaineen osoittautuminen väärennökseksi on todennäköisintä silloin, kun tuote on hyväksytty rinnakkaistuotteeksi ja se on pakattu uudelleen. Jos alkuperäisen valmistajan merkitsemät tunnistetiedot eivät ole näkyvissä, viljelijän kannattaa miettiä, mistä se johtuu ja mitä se hänelle merkitsee.

Jos tuotteen valmistajaa ei ole merkitty tai pakkauksen tunnistetiedot eivät ole tuotteen alkuperäisen valmistajan, tuotteella ei ole valmistajaa, jonka puoleen viljelijä voisi kääntyä, jos tuotteessa on jokin pielessä. Silloin vastuuta kantaa, jos jaksaa, ainoastaan myyjä.

Alkuperäinen pakkaus ja siinä olevat valmistajan merkitsemät tunnistetiedot luovat olettaman, että tuote on aito, mutta sekään ei anna täyttä varmuutta asiasta, koska aidot tyhjät pakkaukset onnistutaan täyttämään niin, että pakkaus on avaamattoman alkuperäisen näköinen.
 

Miten välttyä väärennöksiltä ja turvata oikeutensa ostajana?

Väärennöksiltä välttyäkseen viljelijän kannattaa hankkia kasvinsuojeluaineet luotettavalta myyjältä – sellaiselta, jonka liikesuhteet tuotteeseen merkittyyn valmistajaan eivät ole monen välikäden päässä. Aidon tuotteen ja asiakkaalle kuuluvan oikeusturvan viljelijä saa parhaiten hankkimalla tuntemaltaan myyjältä kasvinsuojeluaineita, jotka ovat alkuperäisvalmisteina hyväksytty Suomessa. Laillisen alkuperän osoittaa esim. kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti myyvän yrityksen antama kuitti.

Laillinen rinnakkaistuonti on tarkoitettu viljelijän eduksi. Tuoteväärennökset eivät ole tässä maassa kenenkään etu.

EU:ssa myydyistä kasvinsuojeluaineista 10% on väärennöksiä (PDF)